set book guides

New approved 2019 Kiswahili and English set books for secondary schools have been released by the ministry of education and KICD for the Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE). The list of new Kiswahili Set books and English set books  has been provided here

 • A Doll’s House Guide -pdf

  0 out of 5

  The Guide to A Doll’s House Guide  is a set book guide for the  KCSE set book. This KCSE set book is appropriate for students and teachers. It will help you understand the set book.This study guide provides a detailed analysis of the novel A Doll’s House Guide . The analysis is aimed at preparing KCSE candidates  ,furthermore, the guide is written in a manner that both the candidates and teachers will immensely benefit from it.

  $6
 • A Guide to Memories We Lost and other stories

  0 out of 5

  This guide provides a detailed analysis of the anthology of Memories we lost and other stories compiled by Chris Wanjala.The analysis is aimed at preparing KCSE candidates for both the excerpt as well as the compulsory essay questions in the examination.Furthermore, the guide is written in a manner that both the candidates and teachers will immensely benefit from it.

  $6
 • Betrayal in the City study guide -pdf

  0 out of 5

  This study guide provides a meticulous analysis of the play Betrayal in the City Candidates preparing for KCSE, including teachers, will find it to be an invaluable resource as it has examined characters, themes and stylistic devices used in details. Plot summaries and model revision questions have also been provided. In addition, notes on English KCSE examination format have been made available to help the candidates prepare adequately.

  $10
 • Blossoms of the Savannah -study guide

  0 out of 5

  The Guide to Blossoms of the Savannah is a set book guide for the  KCSE set book. This KCSE set book is appropriate for students and teachers. It will help you understand the set book.This study guide provides a detailed analysis of the novel Blossoms of the Savannah. The analysis is aimed at preparing KCSE candidates for both the excerpt as well as the compulsory essay questions in the examination.Furthermore, the guide is written in a manner that both the candidates and teachers will immensely benefit from it.

  $10
 • Mwongozo wa chozi la Heri

  0 out of 5

  Mwongozo huu wa unalenga kuwasaidia wanafunzi wa shule za upili katika kuelewa riwaya ya Chozi to Heti yoke Assumpta K. Motel (One Planet) Umeandikwa na waalimu waliobobea katikakufunza no kutahini mtihani wo somo la fasihi (K.C.S.E)

  $8
 • Mwongozo wa Damu Nyeusi

  0 out of 5

  Mwongozo huu umetoa uchambuzi wa kina wa Damu Nyeusi , ambao ni incbango adimu kwa wanafunzi wanaojiandaa kufanya mtihani wa KCSE. Kuna uchambuzi wa wahusika, dhamira, maudhui na mbinu za sanaa na lugha. Muhtasari wa hadithi utakaomwezesha msomaji kufuatilia visa kwa urahisi na maswali ya mazoezi pia yametolewa
  huwa hawana imani na watu weusi waliofika huko. Kadhalika, imebainishwa kuwa ubaguzi kwa
  misingi ya rangi ya ngozi hauna msingi wowote, kwani binadamu ni binadamu.

  $7
 • Mwongozo wa damu nyeusi na Hadithi Nyingine

  0 out of 5

  Mwongozo huu umetoa uchambuzi wa kina wa Damu Nyeusi na Hadithi Nyingine, ambao ni incbango adimu kwa wanafunzi wanaojiandaa kufanya mtihani wa KCSE. Kuna uchambuzi wa wahusika, dhamira, maudhui na mbinu za sanaa na lugha. Muhtasari wa hadithi utakaomwezesha msomaji kufuatilia visa kwa urahisi na maswali ya mazoezi pia yametolewa

  $5
 • Mwongozo wa Kidagaa

  0 out of 5

  Mwongozo huu wa riwaya ya kidagaa kimemwozea umeandaliwa hususan kuwasaidia wanafunzi wa fasihi kunoa makali yao na kuielewa zaidi riwaya. Mwongozo huu umejaribu kuchimbua kusidio la mwandishi iii kumpa mwanafunzi mwanga. Mwongozo huu wa kipekee ni muhimu kwa wanafunzi, walimu na wasomaji wa kawaida wanaotaka kuilewa vyema riwaya ya kida-gaa kimemwozea

  $7
 • Mwongozo wa kigogo

  0 out of 5

  Huu ni ufafanuzi wa kina wa tamthilia ya Kigogo. Masuala makuu ya tamthilia hii yamefafanuliwa kwa undani kwa minajili ya wanafunzi wanaotarajia kufanya mtihani wa kidato cha nne. Ufafanuzi huu umeonyesha vipengele vikuu kama Mtiririko, Maudhui, Wahusika na Mtindo. Inatarajiwa kuwa wote watakaotumia ufafanuzi huu watafaidika mno na yaliyomo

   

  $7
 • Mwongozo wa mstaki meya

  0 out of 5

  Mwongozo huu unawalenga wanafunzi wa shule za sekondari kama diri ya kuwaongoza keielewa tamthilia ya mstahiki meya.Mwongozo huu,tofauti na miongozo mingine,utawarahisishia wanafunzi kazi ya kuisoma,kuelewa na kuihakiki tamthilia ya mstahiki meya kwa sababu waandishi waandishi wa mwongozo huu wamesahilisha utata unaowakumba wanafunzi wengi kwa  kufafanua,Vipengele vifuatavyo

  $7
 • Mwongozo wa Tumbo Lisiloshiba na Hadithi Nyingine

  0 out of 5

  Mwongozo huu umetayarisha hadithi zote za Lisiloshiba na Hadithi Nyingine na kuzifanya
  zieleweke barabara. Kuna mifano ya maswali ili kuwapa changamoto watahiniwa wote.
  Wanajopo waliotayarisha mwongozo huu wana tajiriba ya muda mrefu katika kufundisha somo
  Ia Fasihi ya Kiswahili katika Shule za sekondari.
  Ni matumaini yangu kuwa walimu na wanafunzi hawatachoka kuusoma mwongozo huu

  $6
 • Study Guide to River and the Source

  0 out of 5

  This guide provides a comprehensive and detailed analysis of Margaret Ogola’s novel; The River and the Source. Detailed and integrated activities at the end of each chapter make the guide unique and an important companion to teachers and students preparing for KCSE English paper 2 and paper 3.It is meant to aid secondary school students completing their course in Form Four. We do hope It will prove to be a very useful appendage of students’ and teachers’ educational paraphenalia.

  $7